Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit studentć e biti u mogućnosti da: 1. Poznaje elemente skeleta čovjeka, njihove osteološke karakteristike, pripoje mišića i veza. 2. Poznaje vrste zglobova, morfologiju i funkciju pokretnih zglobova. 3. Poznaje pripoj, funkciju i inervaciju mišića. Sposoban je da steena znanja primijeni u savladavanju stučnih predmeta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA POPOVIĆ