TEORIJSKE OSNOVE METODIKE FIZIČKOG VASPITANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Samostalno opisuje opšte i posebne ciljeve i zadatke fizičkog vaspitanja; 2.Poznaje opšte karakteristike biopsihosocijalnog razvoja djece predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta i učenika; 3.Objasni osnovne zakonitosti o uticaju fizičkih vježbi na organizam učenika različitog uzrasta; 4.Realizuje tok nastavnog procesa koristeći se pritom različitim nastavničkim alatima; 5.Izradi i realizuje plan i program nastave fizičkog vaspitanja za djecu predškolskog i mladjeg školskog uzrasta; 6.Uspješno piše dnevnu pripremu za izvodjenje nastave fizičkog vaspitanja; 7.Praktično izvodi i primjenjuje sve organizacione oblike rada u nastavi fizičkog vaspitanja sa učenicima prvog ciklusa osnovne škole; 8. Procjenjuje ishode učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVICA PETKOVIĆ