TEORIJA FIZIČKOG VASPIT. I OSNOVE ŠKOLSKOG SPORTA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Objasni značaj i ulogu fizičkog vaspitanja na mlade i odrasle 2. Prepozna antropološke karakteristike djece predškolskog i školskog uzrasta 3. Primjeni u praksi odgovarajuće motoričke testove za različite uzrasne kategorije 4. Opisuje principe i zakonitosti trenažno-obrazovnog procesa 5. Analizira strukturu časa sportskog treninga

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DOBRISLAV VUJOVIĆ

Rezultati 1. kolokvijuma - Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta