METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASP. SA ŠKOLSKIM RADOM


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Neposredno i kvalitetno obavlja poslove pedagoga fizičkog vaspitanja u školi; 2. Radi sa školskom dokumentacijom i osnovnom administracijom koju vodi nastavnik i nastavnik razredni starješina, te sa radom razrednog nastavničkog vijeća kao i drugih organa u školi; 3. Kvalitetno izradi i realizuje plan i program nastave fizičkog vaspitanja za učenike prvog i drugog ciklusa osnovne škole kao i učenika srednje škole; 4. Praktično izvodi sve organizacione oblike rada; 5. Dozira, distribuira i vrši kontrolu opterećenja organizma na času fizičkog vaspitanja; 6. Prati i procjenjuje efekte fizičkog vježbanja na razvoj učenika osnovne i srednje škole

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ4x1
7S+1P
JOVICA PETKOVIĆ3x1
7S+1P