Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pedagoške kategorije i pojmove; 2.Poznaje osnovne činioce značajne za izgradnju ličnosti sportiste; 3.Razumije osnovne faktore učenja motornih vještina; 4.Ovlada metodama i sretstvima vaspitnog rada u sportu; 5.Razvije kod sebe pedagoške sposobnosti kao trenera; 6.Razvije pedagošku etiku i pedagoški takt, kao trenera

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DOBRISLAV VUJOVIĆ2x1
7S+1P