Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 5+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet, student će biti osposobljen da: razumije osnovne postavke kineziometrije; realizuje objektivna mjerenja sa različitim tipovima mjernih uređaja; određuje zonu pouzdanosti i procjenjuje grešku mjerenja; procjenjuje faktorsku valjanost, prediktivnu valjanost, utvrđuje valjanost pod regresionim, kanoničnim i diskriminativnim modelom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VASILJEVIĆ2x1
4S
JOVAN GARDAŠEVIĆ3x1
4S