Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet, student će biti osposobljen da: razumije osnovne postavke kineziometrije; realizuje objektivna mjerenja sa različitim tipovima mjernih uređaja; određuje zonu pouzdanosti i procjenjuje grešku mjerenja; procjenjuje faktorsku valjanost, prediktivnu valjanost, utvrđuje valjanost pod regresionim, kanoničnim i diskriminativnim modelom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija