Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje teorijske postavke, standardne metode i alate za analizu podataka koji se primjenjuju u istraživanjima u sportu i fizičkom vaspitanju. 2. Analizira testiranje normalnosti distribucije, procjenu normalnosti distribucije, procjenu intervala pouzdanosti i populacijskih parametara, nezavisni i zavisni T-test. 3. Koristi Multivarijantne statističke metode: Faktorska analiza, Taksonomska analiza, Regresiona analiza, Kanonička korelaciona analiza,ANOVA/MANOVA; ANKOVA/MANKOVA, kanoničku korelacijsku analizu, analizu glavnih komponenata i klaster analizu. 4. Interpretira obradu podataka i rezultate istraživanja. 5.Samostalno kreira i rješava istraživačke probleme u sportu i fizičkom vaspitanju. 6. Odabira statističke metode i postupke, njihovu validnu realizaciju i interpretaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija