Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Ovlada osnovnim principima fiziologije celije i njene funkcije kod covjeka; 2.Objasnjava strukturu i funkciju primjenjene fiziologije sporta; 3.Koristi fizioloski aspekt lokomotornog sistema u kreiranju nastavnog i trenaznog procesa; 4.Analizira adaptaciju kardiorespiratornog i urogenitalnog sistema na napor i vježbanje, sportski trening; 5.Vrednuje morfološke i funkcionalne karakteristike potrosnje kiseonika;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija