Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše osnovne tipove jezičkog raslojavanja; 2. izloži opšte karakteristike funkcionalnih stilova; 3. obrazloži zakonitosti strukturisanja funkcionalnih stilova, podstilova i žanrova; 4. razvija pozitivne osobine publicističko-novinarskog stila; 5. primijeni stečena znanja u komunikacijskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija