FUNKCIONALNI STILOVI PUBLICISTIČKO - NOVINARSKI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opiše osnovne tipove jezičkog raslojavanja; 2. izloži opšte karakteristike funkcionalnih stilova; 3. obrazloži zakonitosti strukturisanja funkcionalnih stilova, podstilova i žanrova; 4. razvija pozitivne osobine publicističko-novinarskog stila; 5. primijeni stečena znanja u komunikacijskoj praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA NENEZIĆ