Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon završenog kursa biti spooban da: Da razumije menadžment ljudskih resursa kao naučnu disciplinu i poslovnu funkciju; Da ima mogućnost da izvrši analizu potreba za ljudskim resursima; Da je osposobljen za primjenu naučnih metoda u planiranju i projektovanju potrebnih kadrova; Da razumije značaj timskog rada u sportskoj organizaciji; Da planira ciljeve i principe strategijskog razvoja sportske organizacije; Da utvrdi redosljed motivacionih faktora sportske organizacije;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ2x1
3S

Nova objava - 24.08.2017 14:31