Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Izvrši klasifikaciju zimskih sportova koji su zastupljeni u program Olimpijskih igara; Analizira i objasni takmičarska pravila i karakteristike postavljanja staza brzinskih i tehničkih dicsiplina u alpskom skijanja (spust, superveleslslom, veleslslom i slslom); Analizira i objasni osnovne karakteristike i vrste takmičenja u nordijskom skijanju kao i takmičarska pravila; Analizira i objasni osnovne karakteristike i vrste takmičenja u biatlonu kao i takmičarska pravila; Analizira i objasni osnovne karakteristike i vrste takmičenja u klizanju i takmičarska pravila; Analizira i objasni osnovne karakteristike i vrste takmičenja u sankanju i takmičarska pravila;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ2x2
13B+6P
DANILO BOJANIĆ2x1
26B+6P