BIOMEHANIKA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
20B+12S+7P
BOJAN MAŠANOVIĆ3x1
20B+12S+7P