Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: poznaje anatomske osnove ljudskog pokreta, kao i onsovne koncepte građe i funkcije koštano-mišićnog sistema; sažima osnovne pojmove iz oblasti antropometrije; analizira promjene i adaptaciju koštano-mišićnog sistema usljed fizičke aktivnosti; opisuje osnovne pojmove kinematike i kinetike, kao i energetike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MAŠANOVIĆ3x1
19B+7S+2P
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
19B+7S+2P

Biomehanika tjelesnog vjezbanja i sporta - rezultati zavrsnog ispita

Biomehanika tjelesnog vjezbanja i sporta 2. kolokvijum - Nova objava - 23.12.2019 14:22

Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta - 1. kolokvijum - rezultati