Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Analzira razloge dinamičnih promjena životnih stilova mladih ljudi tokom zadnjih decenija; 2 Razumije osnovne faktore koji doprinose očuvanju i uapredjenju zdravstvenog statusa učenika; . Iznosi primjere i uvjerena kojima pozitivno utiče na učenike u smislu prihvatanja zdravih životnih stilova; Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da odbace nezdrave životne stilove i prihvate zdrave stilove. Kontinuirano prati savremena israživanja i naučna dostignuća iz oblasti zdravih stilova života; Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika učenika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JOVANČEVIĆ1x1
14B+5S+6P
JOVAN GARDAŠEVIĆ3x1
14B+5S+6P