Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ3x1
8B+9S+3P
SLAĐANA MARTINOVIĆ1x2
8B+9S+3P