RUKOMET - TAKTIKA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA MURATOVIĆ
DRAGAN BAĆOVIĆ1x1
4B+8P
MILOVAN LJUBOJEVIĆ2x1
4B+8P