Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVICA PETKOVIĆ3x1
11B+4S+16P
RAŠID HADŽIĆ3x1
11B+4S+16P