Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVICA PETKOVIĆ2x1
10B
SLAĐANA MARTINOVIĆ3x1
10B