ADAPTIRANA TJELESNA AKTIVNOST


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
6B+6S
MARKO ALEKSANDROVIĆ2x1
6B+6S