METODIKA NASTAVE FIZIČ.VASPITANJA.SA ŠKOLSK. ČASOM


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EROL VREVIĆ4x1
6B+6S
IZET BAJRAMOVIĆ3x1
6B+6S