METODIKA NASTAVE FIZIČ.VASPITANJA.SA ŠKOLSK. ČASOM


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JOVANČEVIĆ4x1
10B
JOVICA PETKOVIĆ3x1
10B