METODIKA NASTAVE FIZIČ.VASPITANJA.SA ŠKOLSK. ČASOM


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ4x1
12B
JOVICA PETKOVIĆ3x1
12B