Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ2x1
16B+4S+2P
PAVLE MALOVIĆ1x1
16B+4S+2P