Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Interpretira osnovne terminološke pojmove iz oblasti antropomotorike 2. Identifikuje zakonitosti ispoljavanja motoričkih sposobnosti 3. Klasifikuje osnovna teoretska znanja o motoričkim sposobnostima čovjeka 4. Primjenjuje teoretska i praktična znanja o razvijanju bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti čovjeka 5. Samostalno modeluje, priprema i praktično realizuje program tjelesnog vježbanja u odnosu na uzrast, pol i individualne sposobnosti vježbača 6. Objašnjava pojmove rane specijalizacije, senzibilnih perioda, selekcije i dugoročnog sportskog razvitka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija