Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
24B+7S+6P
BOJAN MAŠANOVIĆ2x1
24B+7S+6P
STEVO POPOVIĆ1x1
24B+7S+6P

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma