Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: manipuliše znanjima o razvoju, uzrocima i izvorima varijabilnosti kvantitativnih, kontinuiranih bioloških svojstava relevantnih za sportsku uspješnost, manipuliše znanjima o procesu rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u procesu obrazovanja i sporta, te stečena znanja i vještine primijeni u procjenjivanju antropometrijskih postupaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma