ANTROPOLOGIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I SPORTA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: manipuliše znanjima o razvoju, uzrocima i izvorima varijabilnosti kvantitativnih, kontinuiranih bioloških svojstava i društvenih karakteristika relevantnih za sportsku uspješnost, manipuliše znanjima o procesu rasta i sazrijevanja neophodnih za rad u procesu obrazovanja i sporta, te stečena znanja i vještine primijeni u procjenjivanju antropometrijskih i drugih antropoloških postupaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO JOKSIMOVIĆ2x2
19B+1S+5P
STEVO POPOVIĆ3x1
19B+1S+5P

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma