Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
21B+1S+5P
DANILO BOJANIĆ2x1
21B+1S+5P