TEORIJA I PRAVILA SPORTSKIH IGARA


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
23B+4S+6P
MILOVAN LJUBOJEVIĆ3x1
23B+4S+6P