Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
24B+3S+6P
JOVAN GARDAŠEVIĆ3x1
24B+3S+6P

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

REZULTATI KOLOKVIJUMA 2

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1

OBAVJEŠTENJE - ZOOM Meeting – 8.04.2020. u 12:00h