TEORIJA I PRAVILA INDIVIDUALNIH SPORTOVA


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
16B+5S+2P
JOVAN GARDAŠEVIĆ3x1
16B+5S+2P