STILISTIKA I RETORIKA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA MANDIĆ1x1
7B+2S
SONJA NENEZIĆ2x1
7B+2S