Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VASILJEVIĆ2x1
51B+5P
SLAĐANA MARTINOVIĆ1x1
51B+5P