Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BLAGOJEVIĆ3x1
6B+2S
VLADIMIR DREKALOVIĆ2x1
6B+2S