Darko Blagojević

mr Darko Blagojević

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Darko Blagojević je rođen 28. 02. 1981. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu – Studijski program za filosofiju 10. jula 2010. godine. Nakon toga upisuje magistarske studije na istom fakultetu, gdje je odbranio magistarsku tezu „Jezičko logička paradigma u Vitgenštajnovoj filosofiji“. Trenutno pohađa doktorske studije filosofije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Svoj radni angažman na Studijskom programu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U LOGIKU0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U TEORIJU SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA SA LOGIKOM0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2MODERNA LOGIKA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAMaster3FILOZOFIJA MATEMATIKE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA ISTORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3SAVREMENA TEORIJA SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5SIMBOLIČKA LOGIKA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA METODOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA NAUKE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 14.12.2020 20:07

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 07.12.2020 14:27

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 30.11.2020 14:07

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 23.11.2020 18:42

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 16.11.2020 11:47

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 10.11.2020 09:08

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Vježbe

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Nova objava - 26.10.2020 12:27

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Vježbe

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Vježbe

Filosofija (2017)-Uvod u logiku

Vježbe - Uvod u logiku