Darko Blagojević


Darko Blagojević
Šifra: 195973
Prezime i ime: Darko Blagojević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U LOGIKU0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U TEORIJU SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA SA LOGIKOM0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2MODERNA LOGIKA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA ISTORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3SAVREMENA TEORIJE SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5SIMBOLIČKA LOGIKA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA METODOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA NAUKE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije