Darko Blagojević

mr Darko Blagojević

saradnik u nastavi mr | Filozofski fakultet

Darko Blagojević je rođen 28. 02. 1981. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu – Studijski program za filosofiju 10. jula 2010. godine. Nakon toga upisuje magistarske studije na istom fakultetu, gdje je odbranio magistarsku tezu „Jezičko logička paradigma u Vitgenštajnovoj filosofiji“. Trenutno pohađa doktorske studije filosofije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Svoj radni angažman na Studijskom programu...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne6OPŠTA METODOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U LOGIKU0 x 03 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3SAVREMENA TEORIJA SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA NAUKE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne2Moderna logika0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne1UVOD U TEORIJU SAZNANJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA SA LOGIKOM0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA ISTORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5Simbolička logika0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAMaster3Filozofija matematike0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darko Blagojević, Vanja Vukićević GarićSignificant Absences: Wittgenstein’s Philosophy of Silence and Joyce’s Poetics of the UnspokenFilosofija. Sociologija
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darko Blagojević, Nebojša BanovićJezično i naturalističko dekonstituiranje svijesti. Bilješke o Wittgensteinovoj i Rortyjevoj filozofiji umaFilozofska istraživanja

Obavjestenja iz nastave