MIGRACIJE I ODRŽIVI RAZVOJ U CRNOJ GORI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje sa značajem savremenih migratornih kretanja stanovništva u kontekstu globalnih društvenih promena i trendova globalizacije. Izučavanje trendova migracija sa stanovišta njihovog značaja za održivi razvoj i problema koji nastaju u pogledu socijalne integracije migranata u savremenim društvima.Proučavanje različitih oblika migracija, od ekonomskih, preko onih motivisanih potragom za političkom zaštitom, do prisilnih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ3x1
8B
2x1
8B