KLINIČKA PROCJENA 1


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. analizira zadatke i ciljeve kliničke procjene u kontekstu uputa za psihološku procjenu; 2. planira metodologiju psihološkog testiranja zavisno od svrhe i namjene psihološe procjene; 3. objasni osnovne metodološke pojmove u vezi karaktera psiholoških podataka; 4. uporedi različite paradigme kliničke procjene zavisno od konteksta procjene; 5. pripremi adekvatnu bateriju psiholoških mernih instrumenata zavisno od uputnog pitanja koje je postavljeno psihologu u cilju kliničke procene; 6. primenjuje psihološki intervju sa ispitanicima i okviru istog vrednuje ponašanje ispitanika u sledećim domenima : kognitivnom, afektivnom i bihevijoralnom; . 7. organizuje, priprema, planira i sprovodi psihološko ispitivanje intelektualnih sposobnosti ispitanika; 8. evaluira i ocenjuje nalaze primenjenog testa inteligencije u skladu sa profesionalnim i etičkim kodeksima i standardima struke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ2x1
4S+5P
JASNA VELJKOVIĆ2x1
4S+5P