Jasna Veljković


Jasna Veljković
Šifra: 196347
Prezime i ime: Jasna Veljković
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1PSIHODIJAGNOSTIKA MENTALNIH POREMEĆ. I POREM.PONAŠ3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster1STUDIJA SLUČAJA(ZA KLINIČKU,ORGANIZACIONU I PEDAGO1 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1KLINIČKA PROCJENA 12 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2KLINIČKO PSIHOLOŠKI NALAZI I INTERVENCIJE3 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2KLINIČKA PROCJENA 22 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA PORODICE2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA PORODICE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije