PSIHODIJAGNOSTIKA MENTALNIH POREMEĆ. I POREM.PONAŠ


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HELENA ROSANDIĆ2x1
20B+1S
JASNA VELJKOVIĆ3x1
20B+1S