METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog ispita student će biti u mogućnosti da:  Pravilno interpretira profesiju školskog pedagoga i opiše njegove kompetencije neophodne za ostvarivanje djelatnosti u vaspitno-obrazovnoj ustanovi;  Razlikuje područja rada školskog pedagoga i navede karakteristične poslove u okviru istih;  Obrazloži osnovne funkcije rada školskog pedagoga i njihov uticaj na razvojnu pedagošku djelatnost škole;  Identifikuje i primjeni postupke planiranja i programiranja svog rada u školskoj ustanovi;  Analizira učešće pedagoga u procesima planiranja, realizacije i evaluacije vaspitno-obrazovnog rada na nivou školske ustanove i procijeni mogućnosti njihovog unapređenja;  Objasni specifičnosti rada i saradnje školskog pedagoga sa različitim školskim subjektima: nastavnicima, učenicima i roditeljima i predvidi konkretne oblike i postupke pomoći i podrške ovim subjektima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
3S+1P
TATJANA RADOJEVIĆ3x1
3S+1P