Tatjana Radojević

dr Tatjana Radojević

vanredni profesor | Fakultet likovnih umjetnosti | honorarno

  Rođena je 09.10.1976. godine u Đakovici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je u svom rodnom mestu sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet, odsek Pedagogija u Prištini upisala je 1994. godine i na istom diplomirala 1998. godine sa ocenom 10 na diplomskom ispitu i prosečnom ocenom 8.40 (osam četrdeset). Radno iskustvo počela je sticati 1999. kao asistent pripravnik  na predmetima Teorija vaspitanja i Opšta pedagogija. Magistarske studije upisala je 2001. godine na Filozofskom fakultetu odsek Pedagogija u Prištini gde...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA RADA ŠKOLSKIG PEDAGOGA II3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4UVOD U METODIKU RADA PEDAGOGA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA RADA PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG PEDAGOGA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave