Milica Jaramaz


Milica Jaramaz
Šifra: 195999
Prezime i ime: Milica Jaramaz
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMaster1SOCIJALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1METODIKA RADA ŠKOLSKOG PEDAGOGA I0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SOCIJALNA PEDAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2METODIKA RADA ŠKOLSKIG PEDAGOGA II0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2INTERAKTIVNA NASTAVA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke2PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3ŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4UVOD U METODIKU RADA PEDAGOGA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5UVOD U ANDRAGOGIJU0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne5OPŠTA METODIKA RAZREDNO-PREDMETNE NASTAVE0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6ORGANIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6METODIKA RADA PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG PEDAGOGA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6ANDRAGOŠKA DIDAKTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PLANIRANJE KADROVA I OBRAZOVANJA0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6KOMPARATIVNA ANDRAGOGIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor