METODIKA RADA ŠKOLSKIG PEDAGOGA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog ispita student će biti u mogućnosti da:  Kritički ocijeni prednosti i slabosti osnovnih modela planiranja kurikuluma;  Ukaže na međusobnu povezanost i redosljed postupaka u didaktičko-metodičkom koncipiranju obrazovno-vaspitnog rada i prepozna ulogu školskog pedagoga u davanju pedagoškog uputstva;  Obrazloži i vrednuje učešće školskog pedagoga u procesu profesionalnog razvoja na nivou škole;  Identifikuje opšta pravila uspješnog komuniciranja i prepozna njihov značaj u pedagoškom procesu i svom djelovanju;  Objasni specifičnosti školskih konflikata i nasilja i procijeni doprinos školskog pedagoga njihovom preveniranju i rješavanju;  Analizira aktivnosti školskog pedagoga u procesu profesionalnog orijentisanja učenika;  Navede svoje zadatke u radu sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama i prepozna važnost uloge školskog pedagoga u izgradnji inkluzivnog društva;  Samostalno provodi i interpretira jednostavnije istraživačke zadatke i demonstrira vještinu vođenja pedagoške radionice na zadatu temu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
4S
TATJANA RADOJEVIĆ3x1
4S

Nova objava - 27.04.2020 21:53

Nova objava - 13.04.2020 09:42Predavanja VI-Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 08.04.2020 14:03 Predavanja V- Metodika rada školskog pedagoga II

Nova objava - 30.03.2020 11:28

Nova objava - 30.03.2020 11:21