OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 1. Identifikuje i razumije potrebu kontinuiranog inoviranja organizacije nastave uz primjenu cjelishodnih obrazovnih medija; 2. Shvata pojam, funkciju i elemente komunikacionog procesa; 3. Samostalno sprovodi studije o određenom problemu iz oblasti obrazovne tehnologije; 4. Kreira multimedijalnu prezentaciju; 5. Povezuje kompatibilna sredstva, stvarajući multimedijalno okruženje u učionici; 6. Vlada savremenim strategijama učenja kao preduslovima stvaranja optimalnih uslova za organizaciju nastave i učenja; 7. Uspješno se služi internetom i drugim elektronskim izvorima znanja u vaspitno-obrazovnom procesu; 8. Preventivno djeluje na zloupotrebu informaciono-komunikacione tehnologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KRTOLICA2x1
17B+1S
MIRKO ĐUKANOVIĆ3x1
17B+1S