Mirko Đukanović


Mirko Đukanović
Šifra: 195612
Prezime i ime: Mirko Đukanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne4METODIKA UPOZNAVANJA PRIRODE2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5METODIKA UPOZNAVANJA DRUŠTVA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6METODIKA NASTAVE PP I PD I2 x 12 x 20 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne6METODIKA NASTAVE PP I PD I0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEOsnovne6METODIKA UPOZNAVANJA DRUŠTVA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE PP I PD II /ŠKOLSKI RAD /0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne7METODIKA NASTAVE PP I PD II1 x 12 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8SAVREMENA OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne8METODIKA NASTAVE PP I PD III2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije