Milena Krtolica


Milena Krtolica
Šifra: 195553
Prezime i ime: Milena Krtolica
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SAVREMENE DIDAKTIČKE TEORIJE0 x 01 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster2SAVREMENE DIDAKTIČKE TEORIJE0 x 01 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne2OSNOVE DIDAKTIKE0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne3DIDAKTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3UVOD U DIDAKTIKU0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4OSNOVE ORGANIZACIJE NASTAVE0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4ORGANIZACIJA NASTAVE I UČENJA0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5PORODIČNA I ŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije