PORODIČNA I ŠKOLSKA PEDAGOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opisuje vrijednost porodičnog života za razvoj ličnosti 2. Objašnjava vaspitnu funkciju porodice u saradnji sa školom 3. Analizira organizaciju škole kao v-o institucije 4. Govori o stručnim organima škole i organima upravljanja istom kroz navođenje njihovih nadležnosti 5. Tumači svoju ulogu učitelja u procesu povezivanja porodice i škole

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KRTOLICA2x1
20B+8S+2P
TATJANA NOVOVIĆ2x1
20B+8S+2P