Tatjana Novović


Tatjana Novović
Šifra: 196042
Prezime i ime: Tatjana Novović
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAMagistarske1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJESpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske1RAZVOJ, UČENJE I KURIKULUM2 x 11 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske1OSNOVE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA4 x 13 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAMaster1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1.5 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster1PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA POLAZIŠTA INKLUZIVNOG OBRAZOV2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1PARTNERSTVO VRTIĆA, PORODICE I ŠKOLE3 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne1PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMagistarske1SAVREMENE TENDENCIJE U PEDAGOGIJI0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA3 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SOCIJALNA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJASpecijalisticke1SOCIJALNA PEDAGOGIJA1 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAMagistarske1DIDAKTIČKO-INOVACIONE TEORIJE2 x 11 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne2PORODIČNA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2INKLUZIVNI KURIKULUM U PRAKSI3 x 10 x 00 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMaster2BIOETIČKI PRINCIPI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU-PARTN1.4 x 11.4 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske2RANO DJETINJSTVO I OBRAZOVANJE2 x 12 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske2HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM OBRAZOVANJU2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJEMagistarske2IGRA I UČENJE2 x 12 x 10 x 0
FFINKLUZIVNO OBRAZOVANJEMagistarske2INKLUZIVNI KURIKULUM U PRAKSI4 x 14 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne3PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA3 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5PORODIČNA I ŠKOLSKA PEDAGOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne5PORODIČNA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne5PORODIČNA I ŠKOLSKA PEDAGOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO2 x 10 x 00 x 0
FFPREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJEOsnovne6KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE2 x 10 x 00 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne6PEDAGOGIJA RANOG DJETINJSTVA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Veselin Mićanović Okul Öncesi Eğitim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Gözünden Erken Çocukluk Döneminde KorkularEğitim ve Bilim
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Branko Anđić, Stanko Cvjetićanin, Zsolt Lavicza, Mirjana Maričić, Tatjana Novović i Danijela SteševićMobile and printed dichotomous keys in constructivist learning of biology in primary schoolResearch in Science & Technological Education
2019SCOPUS
Tatjana Novovic, Dušanka Popović Применение книжек с картинками в дошкольном обучении / The Role and Application of Picture Books in Pre-school PracticeВопросы образования/Educational Studies Moscow
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana NovovićPedagoški uticaj S. P. Mertvago na razvoj predškolstva u Crnoj GoriActa Histriae
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Biljana MaslovarićPočeci obrazovanja ženaa u Crnoj Gori- Djevojački institut na CetinjuANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2018SCOPUS
Tatjana NovovićThe preschool curriculum in the educational context of Montenegro. Sodobna pedagogika
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education
2017SCOPUS
Tatjana NovovićSistem predšolske vzgoje v Črni gori: stanje in perspektiveSodobna pedagogika
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dušanka Popović i Tatjana NovovićNastava pisanog izražavanja – kako početi tekst/ Teaching Writing Skills - How to Start Writing a TextCroatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mićanović Veselin & Novović TatjanaDimensions of Preschool Education Environment in MontenegroCroatian Journal of Education
Opširnije