Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objašnjava osnovne didaktičke pojmove 2. Analizira osnovne opšte zakonitosti nastavnog rada 3. Razumije teorijsku postavku puteva koji kroz saznanje vode do znanja, vještina i navika 4. Analizira didaktičku vrijednost vrsta nastave 5. Prepoznaje mogućnosti unapređivanja nastave kroz upotrebu adekvatne pedagoške komunikacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA TODOROVIĆ3x1
25B+2S+3P
MILENA KRTOLICA2x1
25B+2S+3P