RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PREDŠKOLSKOG UZRASTA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše razvojne karakteristike i opšte zakonitosti razvoja djece predškolskog uzrasta, -ovlada metodama i tehnikama rada u okviru razvojne psihologije, -identifikuje i primjeni odgovarajuće procedure u vaspitanju i obrazovanju djece predškolskog uzrasta, -uoči razvojne poteškoće djece predškolskog uzrasta, -planira dalji vaspitno – obrazovni rad.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA MILETIĆ1x1
32B+7P
OLIVERA KALAJDŽIĆ2x1
32B+7P