OPŠTA PSIHOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANDRA MILETIĆ1x1
30B+3S
MILORAD SIMUNOVIĆ2x1
30B+3S